Από το Σχολείο στο Διαδίκτυο ... και πάλι πίσω

Ένα blog που βοηθάει να κάνουμε το μάθημά μας στο Σχολείο ... ευκολότερο με ερωτήσεις, ασκήσεις, εργασίες

Ένα blog κυρίως για τη Φυσική Β' και Γ' Γυμνασίου
Καθηγητής: Κυπριωτάκης Νίκος

Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2009

Φυσική Β’ Γυμνασίου - 1η Εργασία Επανάληψης - Κεφάλαιο 1ο1) Να συμπληρώσετε τον πίνακα:
Μάζα (g) . Όγκος (ml) . Πυκνότητα (g/ml)
80............. 80............... ................................
.................. 40.............. 0,75.........................
120........... ................... 0,80........................

2) Η πυκνότητα του χαλκού είναι ρ=8,9 g/cm3 .
Ένα συμπαγές και ομογενές κομμάτι χαλκού έχει όγκο V=2 L. Πόση είναι η μάζα του;

3) Έχουμε 1,6 Kg οινοπνεύματος με όγκο 2 L. Ποια είναι η πυκνότητά του; (Να βρείτε το αποτέλεσμα σε Kg/m3 και σε g/cm3)

4) Ποια είναι τα σημαντικότερα στοιχεία της επιστημονικής μεθόδου;

5) Να μετατρέψετε σε μέτρα (m) τα:
ι) 2,5 Km
ιι) 250 cm
ιιι) 2500 mm
ιν)0,25.106 μm

6) Να μετατρέψετε σε χιλιόγραμμα (Kg):
ι) 0,13 tn(τόνοι)
ιι) 13.104g
ιιι) 13.107 mg

7) Να μετατρέψετε τους χρόνους t1=15 min και t2=7200 s σε ώρες (h), σε λεπτά(min), σε δευτερόλεπτα (s)και σε ms.

8) ι) Να γράψετε τα θεμελειώδη μεγέθη της Μηχανικής και τις θεμελειώδεις μονάδες μέτρησης στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων (S.I.)
ιι) Ποια από τα παραπάνω μεγέθη είναι θεμελειώδη μεγέθη στο S.I.;
βάρος, ταχύτητα, μάζα, μήκος, όγκος, πυκνότητα, δύναμη
ιιι) Ποιες από τις παρακάτω μονάδες μέτρησης ανήκουν στο S.I. ;
1Km, 1m, 1g, 1g/cm3, 1Kg/L, 1 cm3, 1Kg/cm3, 1m2, 1Kg/m3

1 σχόλιο:

MΑΡΙΝΑ είπε...

thanks so much!!!! in 3 days ill have a test and ive gotta do really well on it now with many extra exercises and this i feel ready 4 everything! once more thanks a lot!
mp

Free Technology for teachers

Νέα από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο: Ενημέρωση - Προσεχείς Eκδηλώσεις

Science in School

Sch.gr Video Feed

E-lectures

TEDTalks (video)