Από το Σχολείο στο Διαδίκτυο ... και πάλι πίσω

Ένα blog που βοηθάει να κάνουμε το μάθημά μας στο Σχολείο ... ευκολότερο με ερωτήσεις, ασκήσεις, εργασίες

Ένα blog κυρίως για τη Φυσική Β' και Γ' Γυμνασίου
Καθηγητής: Κυπριωτάκης Νίκος

Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2009

Διδακτέα Ύλη Φυσικής Γ' Γυμνασίου 2009-2010

(Joan Miro, Σύνθεση σε μπλέ)

ΦΥΣΙΚΗ

Γ’ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Από το διδακτικό βιβλίο των Αντωνίου Ν., Δημητριάδη Π. κ.ά. θα διδαχθούν:

Κεφάλαιο 1. Ηλεκτρική δύναμη και φορτίο
1.1. Γνωριμία με την ηλεκτρική δύναμη
1.2. Το ηλεκτρικό φορτίο
1.3. Το ηλεκτρικό φορτίο στο εσωτερικό του ατόμου
1.4. Τρόποι ηλέκτρισης και η μικροσκοπική ερμηνεία
1.5. Νόμος του Κουλόμπ
1.6. Το ηλεκτρικό πεδίο (Δεν θα διδαχθούν «περιγραφή του ηλεκτρικού πεδίου» και «ηλεκτρικό πεδίο και ενέργεια»)

Κεφάλαιο 2. Ηλεκτρικό ρεύμα
2.1. Το ηλεκτρικό ρεύμα
2.2 Το ηλεκτρικό κύκλωμα
2.3 Ηλεκτρικά δίπολα
2.4. Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η αντίσταση ενός αγωγού
2.5. Εφαρμογές αρχών διατήρησης στη μελέτη απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων (Να μην δοθούν ασκήσεις μικτής συνδεσμολογίας που να περιλαμβάνουν περισσότερους από τέσσερις αντιστάτες)

Κεφάλαιο 3. Ηλεκτρική ενέργεια
3.1. Θερμικά αποτελέσματα του θερμικού ρεύματος
3.6. Ενέργεια και ισχύς του ηλεκτρικού ρεύματος

Κεφάλαιο 4. Ταλαντώσεις
4.1. Ταλαντώσεις (Δεν θα διδαχθεί «Δύναμη στην απλή αρμονική ταλάντωση»)
4.2. Μεγέθη που χαρακτηρίζουν μια ταλάντωση
4.3. Ενέργεια και ταλάντωση

Κεφάλαιο 5. Μηχανικά κύματα
5.1 Μηχανικά κύματα
5.2. Κύμα και ενέργεια (Δεν θα διδαχθεί «Δύναμη στην απλή αρμονική ταλάντωση»)
5.3. Χαρακτηριστικά μεγέθη του κύματος (Δεν θα διδαχθεί η απόδειξη του θεμελιώδους νόμου της κυματικής και «Κυματικά φαινόμενα: ανάκλαση και διάθλαση»)
5.4. Ήχος
5.5. Υποκειμενικά χαρακτηριστικά του ήχου

Κεφάλαιο 6. Φύση και διάδοση του φωτός
6.1. Φως: όραση και ενέργεια
6.2. Διάδοση του φωτός (Δεν θα διδαχθεί η «Αρχή του ελαχίστου χρόνου»)

Κεφάλαιο 7. Ανάκλαση του φωτός
7.1. Ανάκλαση του φωτός
7.2. Εικόνες σε καθρέφτες: είδωλα
7.3. Προσδιορισμός ειδώλου σε κοίλους και κυρτούς καθρέφτες

Κεφάλαιο 8. Διάθλαση του φωτός
8.1. Διάθλαση του φωτός (Δεν θα διδαχθεί «Διάθλαση και αρχή του ελαχίστου χρόνου»)
8.2. Εφαρμογές της διάθλασης του φωτός
8.3. Ανάλυση φωτός
8.4. Το χρώμα (Δεν θα διδαχθεί «Το χρώμα του ουρανού»)

Κεφάλαιο 9. Φακοί και οπτικά όργανα
9.1. Συγκλίνοντες και αποκλίνοντες φακοί
9.2. Είδωλα φακών
9.3. Οπτικά όργανα και το μάτι

Καλή μας αρχή και για φέτος με τον ηλεκτρισμό!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Free Technology for teachers

Νέα από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο: Ενημέρωση - Προσεχείς Eκδηλώσεις

Science in School

Sch.gr Video Feed

E-lectures

TEDTalks (video)