Από το Σχολείο στο Διαδίκτυο ... και πάλι πίσω

Ένα blog που βοηθάει να κάνουμε το μάθημά μας στο Σχολείο ... ευκολότερο με ερωτήσεις, ασκήσεις, εργασίες

Ένα blog κυρίως για τη Φυσική Β' και Γ' Γυμνασίου
Καθηγητής: Κυπριωτάκης Νίκος

Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2009

Φυσική Β’ Γυμνασίου - 1η Εργαστηριακή Άσκηση

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε για τη διεξαγωγή της 1ης Εργαστηριακής Άσκησης.Η κάθε ομάδα μετά τη διεξαγωγή των σχετικών μετρήσεων, θα πρέπει να παραδώσει, μετά από μία εβδομάδα, το παρακάτω φύλλο εργασίας συμπληρωμένο:


Φυσική Β’ Γυμνασίου - Εργαστηριακές Ασκήσεις - Εισαγωγή

Για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τις εργαστηριακές ασκήσεις για αυτή τη χρονιά, θα πρέπει αρχικά να μελετήσετε τα παρακάτω:

Σπαζοκεφαλιά ....

Διάβασα πρόσφατα σε ένα περιοδικό μια παλιά γνωστή σπαζοκεφαλιά φυσικής.
Τι λέτε, μπορείτε να βρείτε τη λύση;

"Στο ισόγειο ενός σπιτιού υπάρχουν τρείς διακόπτες. Ο ένας από αυτούς γνωρίζουμε ότι δεν λειτουργεί (χωρίς βέβαια να ξέρουμε ποιος από τους τρείς είναι). Μόνο δηλαδή οι δύο είναι ενεργοποιημένοι και μόνο ο ένας από αυτούς ανάβει ένα ηλεκτρικό λαμπτήρα στο δεύτερο όροφο του σπιτιού. Αρχικά γνωρίζουμε ότι ο λαμπτήρας είναι σβηστός. Τι θα κάνετε για να μάθετε ποιος διακόπτης ανάβει το λαμπτήρα; Μπορείτε να ανέβετε στο δεύτερο όροφο για να ελέγξετε, μονάχα μία φορά"


Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2009

Φυσική Β’ Γυμνασίου - 1η Εργασία Επανάληψης - Κεφάλαιο 1ο1) Να συμπληρώσετε τον πίνακα:
Μάζα (g) . Όγκος (ml) . Πυκνότητα (g/ml)
80............. 80............... ................................
.................. 40.............. 0,75.........................
120........... ................... 0,80........................

2) Η πυκνότητα του χαλκού είναι ρ=8,9 g/cm3 .
Ένα συμπαγές και ομογενές κομμάτι χαλκού έχει όγκο V=2 L. Πόση είναι η μάζα του;

3) Έχουμε 1,6 Kg οινοπνεύματος με όγκο 2 L. Ποια είναι η πυκνότητά του; (Να βρείτε το αποτέλεσμα σε Kg/m3 και σε g/cm3)

4) Ποια είναι τα σημαντικότερα στοιχεία της επιστημονικής μεθόδου;

5) Να μετατρέψετε σε μέτρα (m) τα:
ι) 2,5 Km
ιι) 250 cm
ιιι) 2500 mm
ιν)0,25.106 μm

6) Να μετατρέψετε σε χιλιόγραμμα (Kg):
ι) 0,13 tn(τόνοι)
ιι) 13.104g
ιιι) 13.107 mg

7) Να μετατρέψετε τους χρόνους t1=15 min και t2=7200 s σε ώρες (h), σε λεπτά(min), σε δευτερόλεπτα (s)και σε ms.

8) ι) Να γράψετε τα θεμελειώδη μεγέθη της Μηχανικής και τις θεμελειώδεις μονάδες μέτρησης στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων (S.I.)
ιι) Ποια από τα παραπάνω μεγέθη είναι θεμελειώδη μεγέθη στο S.I.;
βάρος, ταχύτητα, μάζα, μήκος, όγκος, πυκνότητα, δύναμη
ιιι) Ποιες από τις παρακάτω μονάδες μέτρησης ανήκουν στο S.I. ;
1Km, 1m, 1g, 1g/cm3, 1Kg/L, 1 cm3, 1Kg/cm3, 1m2, 1Kg/m3

Free Technology for teachers

Νέα από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο: Ενημέρωση - Προσεχείς Eκδηλώσεις

Science in School

Sch.gr Video Feed

E-lectures

TEDTalks (video)