Από το Σχολείο στο Διαδίκτυο ... και πάλι πίσω

Ένα blog που βοηθάει να κάνουμε το μάθημά μας στο Σχολείο ... ευκολότερο με ερωτήσεις, ασκήσεις, εργασίες

Ένα blog κυρίως για τη Φυσική Β' και Γ' Γυμνασίου
Καθηγητής: Κυπριωτάκης Νίκος

Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2009

Διδακτέα Ύλη Φυσικής Γ' Γυμνασίου 2009-2010

(Joan Miro, Σύνθεση σε μπλέ)

ΦΥΣΙΚΗ

Γ’ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Από το διδακτικό βιβλίο των Αντωνίου Ν., Δημητριάδη Π. κ.ά. θα διδαχθούν:

Κεφάλαιο 1. Ηλεκτρική δύναμη και φορτίο
1.1. Γνωριμία με την ηλεκτρική δύναμη
1.2. Το ηλεκτρικό φορτίο
1.3. Το ηλεκτρικό φορτίο στο εσωτερικό του ατόμου
1.4. Τρόποι ηλέκτρισης και η μικροσκοπική ερμηνεία
1.5. Νόμος του Κουλόμπ
1.6. Το ηλεκτρικό πεδίο (Δεν θα διδαχθούν «περιγραφή του ηλεκτρικού πεδίου» και «ηλεκτρικό πεδίο και ενέργεια»)

Κεφάλαιο 2. Ηλεκτρικό ρεύμα
2.1. Το ηλεκτρικό ρεύμα
2.2 Το ηλεκτρικό κύκλωμα
2.3 Ηλεκτρικά δίπολα
2.4. Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η αντίσταση ενός αγωγού
2.5. Εφαρμογές αρχών διατήρησης στη μελέτη απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων (Να μην δοθούν ασκήσεις μικτής συνδεσμολογίας που να περιλαμβάνουν περισσότερους από τέσσερις αντιστάτες)

Κεφάλαιο 3. Ηλεκτρική ενέργεια
3.1. Θερμικά αποτελέσματα του θερμικού ρεύματος
3.6. Ενέργεια και ισχύς του ηλεκτρικού ρεύματος

Κεφάλαιο 4. Ταλαντώσεις
4.1. Ταλαντώσεις (Δεν θα διδαχθεί «Δύναμη στην απλή αρμονική ταλάντωση»)
4.2. Μεγέθη που χαρακτηρίζουν μια ταλάντωση
4.3. Ενέργεια και ταλάντωση

Κεφάλαιο 5. Μηχανικά κύματα
5.1 Μηχανικά κύματα
5.2. Κύμα και ενέργεια (Δεν θα διδαχθεί «Δύναμη στην απλή αρμονική ταλάντωση»)
5.3. Χαρακτηριστικά μεγέθη του κύματος (Δεν θα διδαχθεί η απόδειξη του θεμελιώδους νόμου της κυματικής και «Κυματικά φαινόμενα: ανάκλαση και διάθλαση»)
5.4. Ήχος
5.5. Υποκειμενικά χαρακτηριστικά του ήχου

Κεφάλαιο 6. Φύση και διάδοση του φωτός
6.1. Φως: όραση και ενέργεια
6.2. Διάδοση του φωτός (Δεν θα διδαχθεί η «Αρχή του ελαχίστου χρόνου»)

Κεφάλαιο 7. Ανάκλαση του φωτός
7.1. Ανάκλαση του φωτός
7.2. Εικόνες σε καθρέφτες: είδωλα
7.3. Προσδιορισμός ειδώλου σε κοίλους και κυρτούς καθρέφτες

Κεφάλαιο 8. Διάθλαση του φωτός
8.1. Διάθλαση του φωτός (Δεν θα διδαχθεί «Διάθλαση και αρχή του ελαχίστου χρόνου»)
8.2. Εφαρμογές της διάθλασης του φωτός
8.3. Ανάλυση φωτός
8.4. Το χρώμα (Δεν θα διδαχθεί «Το χρώμα του ουρανού»)

Κεφάλαιο 9. Φακοί και οπτικά όργανα
9.1. Συγκλίνοντες και αποκλίνοντες φακοί
9.2. Είδωλα φακών
9.3. Οπτικά όργανα και το μάτι

Καλή μας αρχή και για φέτος με τον ηλεκτρισμό!

Διδακτέα Ύλη Φυσικής Β' Γυμνασίου 2009-2010
(ο πίνακας είναι του Joan Miro)

ΦΥΣΙΚΗ

Β’ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Από το διδακτικό βιβλίο των Αντωνίου Ν., Δημητριάδη Π. κ.ά. θα διδαχθούν:

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή
1.1. Οι φυσικές επιστήμες και η μεθοδολογία τους (περιληπτικά)
1.2. Η επιστημονική μέθοδος
1.3. Τα φυσικά μεγέθη και οι μονάδες τους

Κεφάλαιο 2. Κινήσεις
2.1. Περιγραφή της κίνησης
2.2 Η έννοια της ταχύτητας
2.3 Κίνηση με σταθερή ταχύτητα(να δοθεί έμφαση στην άντληση πληροφοριών από τα διαγράμματα)
2.4. Κίνηση με μεταβαλλόμενη ταχύτητα

Κεφάλαιο 3. Δυνάμεις
3.1. Η έννοια της δύναμης
3.2. Δύο σημαντικές δυνάμεις στον κόσμο
3.3. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων (να δοθεί έμφαση στη σύνθεση συγγραμμικών και κάθετων δυνάμεων)
3.4. Δύναμη και ισορροπία
3.5. Ισορροπία υλικού σημείου
3.6. Δύναμη και μεταβολή της ταχύτητας
3.7. Δύναμη και αλληλεπίδραση

Κεφάλαιο 4. Πίεση
4.1. Πίεση
4.2. Υδροστατική πίεση
4.3. Ατμοσφαιρική πίεση
4.4. Μετάδοση των πιέσεων στα ρευστά – Αρχή του Πασκάλ
4.5. Άνωση – Αρχή του Αρχιμήδη
4.6. Πλεύση (μόνο η συνθήκη πλεύσης)

Κεφάλαιο 5. Ενέργεια
5.1 Έργο και ενέργεια
5.2. Δυναμική – Κινητική ενέργεια. Δύο βασικές μορφές ενέργειας
5.3. Η μηχανική ενέργεια και η διατήρησή της
5.4. Μορφές και μετατροπές ενέργειας
5.5. Διατήρηση της ενέργειας
5.6. Πηγές ενέργειας
5.7. Απόδοση μιας μηχανής
5.8. Ισχύς

Κεφάλαιο 6. Θερμότητα
6.1. Θερμόμετρα και μέτρηση θερμοκρασίας (να δοθεί έμφαση στην κλίμακα Κέλβιν)
6.2. Θερμότητα: Μια μορφή ενέργειας
6.3. Πώς μετράμε τη θερμότητα
6.4. Θερμοκρασία, θερμότητα και μικρόκοσμος
6.5. Θερμική διαστολή και συστολή

Κεφάλαιο 7. Αλλαγές κατάστασης
7.1. Αλλαγές κατάστασης και θερμότητα
7.2. Μικροσκοπική μελέτη των αλλαγών κατάστασης
7.3. Εξάτμιση και συμπύκνωση

Κεφάλαιο 8. Διάδοση θερμότητας
8.1. Διάδοση θερμότητας με αγωγή
8.2. Διάδοση θερμότητας με ρεύματα
8.3. Διάδοση θερμότητας με ακτινοβολία

Ελπίζω να προλάβουμε να τα καλήψουμε ικανοποιητικά όλα!

Καλή μας αρχή!

Free Technology for teachers

Νέα από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο: Ενημέρωση - Προσεχείς Eκδηλώσεις

Science in School

Sch.gr Video Feed

E-lectures

TEDTalks (video)