Από το Σχολείο στο Διαδίκτυο ... και πάλι πίσω

Ένα blog που βοηθάει να κάνουμε το μάθημά μας στο Σχολείο ... ευκολότερο με ερωτήσεις, ασκήσεις, εργασίες

Ένα blog κυρίως για τη Φυσική Β' και Γ' Γυμνασίου
Καθηγητής: Κυπριωτάκης Νίκος

Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2009

3ο Κεφάλαιο - Δυνάμεις - Φυσική Β' Γυμνασίου

1) Η αναζήτηση της αιτίας που καθορίζει εάν ένα σώμα ηρεμεί ή εκτελεί ένα ορισμένο είδος κίνησης, σε ποια έννοια της φυσικής μας οδηγεί;
2) Πότε θα λέμε ότι δύο σώματα αλληλεπιδρούν;
3) Η αλληλεπίδραση, όπως και η κίνηση, αποτελούν γενικά χαρακτηριστικά της ύλης;
Η έννοια της δύναμης
1)Αντιλαμβανόμαστε τις ίδιες τις δυνάμεις ή τα αποτελέσματά τους;
2) Ποια είναι η απλούστερη αντίληψη που έχουμε για τη δύναμη από την καθημερινή μας ζωή;
3)Ποια μπορούν να είναι τα αποτελέσματα μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα; Να δώσετε παραδείγματα. Μπορεί μια δύναμη να προκαλεί και τα δύο αποτελέσματα ταυτόχρονα;
4) Υπάρχουν σώματα που μόνο ασκούν δυνάμεις ή που μόνο δέχονται δυνάμεις;
5) Όταν δύο σώματα αλληλεπιδρούν τότε οι δυνάμεις εμφανίζονται πάντοτε ανά δύο μεταξύ των σωμάτων;
6) Τι εννοούμε λέγοντας δυνάμεις επαφής; (να δώσετε παραδείγματα)
7) Τι εννοούμε λέγοντας δυνάμεις από απόσταση; (να δώσετε παραδείγματα)
8) Πως μπορούμε να μετρήσουμε και να συγκρίνουμε δυνάμεις;
9) Να διατυπώσετε το νόμο του Hook;
10) Τι είναι τα δυναμόμετρα; Πως κατασκευάζονται; (και πως λειτουργούν γενικά;)
11) Ποια είναι η μονάδα μέτρησης των δυνάμεων στο SI;
12) Η δύναμη είναι μέγεθος μονόμετρο ή διανυσματικό;
13) Το αποτέλεσμα μιας δύναμης εξαρτάται μόνο από το μέτρο της ή και από την κατεύθυνσή της; Δώσετε παραδείγματα.
14) Πως παριστάνουμε μια δύναμη; Τι είναι το σημείο εφαρμογής μιας δύναμης;
Δυο σημαντικές δυνάμεις στον κόσμο
1) Αφήνεις ένα σώμα ελεύθερο να πέσει από ορισμένο ύψος. Πως γνωρίζουμε ότι στο σώμα αυτό ασκείται κάποια δύναμη (κατά τη διάρκεια της πτώσης του;)
2) Τι ονομάζουμε βάρος ενός σώματος; Ποια είναι η μονάδα μέτρησής του; (στο SI)
3) Οι βαρυτικές δυνάμεις είναι πάντοτε ελκτικές;
4) Οι βαρυτικές δυνάμεις ασκούνται μονάχα στη Γή ή ασκούνται μεταξύ όλων των σωμάτων στο σύμπαν;
5) Τι ονομάζουμε κατακόρυφο ενός τόπου; Πως αισθητοποιούμε την κατακόρυφο ενός τόπου;
6) Σε ένα τόπο τι κατεύθυνση (διεύθυνση και φορά) έχει το διάνυσμα του βάρους ενός σώματος;
7) Όσο αυξάνεται το ύψος στο οποίο βρίσκεται ένα σώμα (από την επιφάνεια του εδάφους) πως μεταβάλλεται το βάρος του σώματος;
8) Σε ύψος ίσο με την ακτίνα της γης, πόσο έχει ελαττωθεί περίπου το βάρος ενός σώματος σε σχέση με το βάρος του στην επιφάνεια της γης;
9) Ποια είναι (περίπου) η σχέση μεταξύ του «σεληνιακού» και του «γήινου» βάρους ενός σώματος;
10) Καθώς απομακρύνουμε ένα σώμα από το κέντρο της γης, τι συμβαίνει με το μέτρο του βάρους του;
11) Καθώς ένα σώμα μετακινείται (στην επιφάνεια της θάλασσας – ή σε ορισμένο σταθερό ύψος) από τον Ισημερινό προς τους Πόλους, τι συμβαίνει με το βάρος του σώματος;
12) Τι ονομάζουμε γενικά τριβή; Ποια είναι η διεύθυνση και η φορά της;
13) Που οφείλεται η τριβή; Ποιος είναι ο διπλός ρόλος της τριβής στη ζωή μας;
14) Μπορεί η τριβή να είναι η δύναμη που προκαλεί την κίνηση ενός σώματος; Δώστε παράδειγμα.
15) Μπορεί να εμφανίζεται τριβή ακόμα και στην περίπτωση που ένα σώμα δεν έχει αρχίσει να ολισθαίνει σε σχέση με ένα άλλο σώμα με το οποίο βρίσκεται σε επαφή;
16) Ποια πορεία ακολουθούμε για να σχεδιάσουμε όλες τις δυνάμεις που ασκούνται σε ένα σώμα;
17) Στην περίπτωση που ένα σώμα βρίσκεται σε επαφή με μια επιφάνεια, τότε τι δυνάμεις ασκεί η επιφάνεια στο σώμα στην περίπτωση που η επιφάνεια είναι λεία ή τραχιά;
18) Τι δύναμη ασκεί ένα νήμα (ή ένα σύρμα) σε ένα σώμα με το οποίο βρίσκεται σε επαφή;
19) Τι δύναμη ασκεί ένα ελατήριο προσαρτημένο σε ένα σώμα;
Σύνθεση και Ανάλυση δυνάμεων
1) Τι ονομάζουμε συνισταμένη δύναμη (ή συνολική δύναμη) των δυνάμεων που ασκούνται σε ένα σώμα;
2) Τι εννοούμε γενικά με τον όρο σύνθεση δυνάμεων;
3) Πότε δύο δυνάμεις θα λέγονται αντίθετες;
4) Πότε δύο δυνάμεις θα λέγονται ίσες;
5) Πότε δύο δυνάμεις θα λέγονται ομόρροπες;
6) Πότε δύο δυνάμεις θα λέγονται αντίρροπες;
7) Πως βρίσκουμε τη συνισταμένη δύο ομόρροπων δυνάμεων που έχουν το ίδιο σημείο εφαρμογής;
8) Πως βρίσκουμε τη συνισταμένη δύο αντίρροπων δυνάμεων που έχουν το ίδιο σημείο εφαρμογής;
9) Πως βρίσκουμε τη συνισταμένη δύο κάθετων δυνάμεων που έχουν το ίδιο σημείο εφαρμογής;
10) Να εξηγήσετε τον κανόνα του παραλληλογράμμου. Πως υπολογίζουμε τη συνισταμένη δύο (τυχαίων) δυνάμεων που έχουν το ίδιο σημείο εφαρμογής;
11) Πως υπολογίζουμε τη συνολική δύναμη που ασκείται από μια τραχιά επιφάνειαπάνω σε ένα σώμα που κινείται ή τείνει να κινηθεί πάνω της;
12) Τι ονομάζουμε γενικά ανάλυση μιας δύναμης (σε συνιστώσες) ;
13) Τι ονομάζουμε συνιστώσες μιας δύναμεις;
14) Να βρείτε με γραφικό τρόπο (χρησιμοποιώντας κατάλληλη κλίμακα) τη συνισταμένη δύο δυνάμεων με το ίδιο σημείο εφαρμογής.
15) Να αναλύσετε με γραφικό τρόπο μια δύναμη σε δύο συνιστώσες με κάθετες μεταξύ τους διευθύνσεις (χρησιμοποιώντας κατάλληλη κλίμακα) (πχ. Κατά την κατακόρυφη και την οριζόντια διεύθυνση) (πχ. Σε μια διεύθυνση κάθετη και μια παράλληλη σε κεκλιμένο επίπεδο)
Δύναμη και Ισορροπία
1) Να διατυπώσετε τον ισχυρισμό του Γαλιλαίου (για την κίνηση λείων αντικειμένων σε λείες επιφάνειες)
2) Να διατυπώσετε τον 1ο νόμο του Νεύτωνα (ή νόμο του Γαλιλαίου) (ή αρχή της αδράνειας της ύλης)
3) Τι ονομάζουμε αδράνεια της ύλης;
Ισορροπία Υλικού Σημείου
1) Πότε θα λέμε ότι ένα υλικό σημείο θα ισορροπεί;
2) Να διατυπώσετε τη συνθήκη ισορροπίας ενός υλικού σημείου.
3) Πως διατυπώνεται η συνθήκη ισορροπίας υλικού σημείου για την περίπτωση που οι δυνάμεις που ασκούνται στο υλικό σημείο έχουν αναλυθεί σε δύο κάθετες συνιστώσες κατά τις διευθύνσεις χ, ψ;
Δύναμη και μεταβολή της ταχύτητας
1) Με ποιο τρόπο συνδέεται η δύναμη με τη μεταβολή της ταχύτητας που προκαλεί σε ένα σώμα;
2) Ποιο είναι το αντικείμενο του 2ου Νόμου του Νεύτωνα;
3) Από τι εξαρτάται η μεταβολή της ταχύτητας ενός σώματος και με ποιο τρόπο;
4) Ποιο είναι το μέτρο της αδράνειας ενός σώματος; Εξηγείστε
5) Η μέτρηση της μάζας ενός σώματος μπορεί να γίνει μέσω του βάρους του;
6) Η μονάδα «κιλό» χρησιμοποιείται και για τη μάζα και για το βάρος;
7) Ποιες είναι οι διαφορές μάζας και βάρους;
8) Πως συνδέονται το βάρος και η μάζα ενός σώματος;
9) Τι ονομάζουμε επιτάχυνση της βαρύτητας (ενός τόπου); Ποια είναι (περίπου) η τιμή της στην επιφάνεια της γης;
Δύναμη και Αλληλεπίδραση
1) Να διατυπώσετε τον 3ο Νόμο του Νεύτωνα (ή Αρχή Δράσης-Αντίδρασης)
2) Οι δυνάμεις δράση – αντίδραση ασκούνται στο ίδιο σώμα;
3) Γιατί η βαρυτική αλληλεπίδραση μεταξύ της γης και ενός μήλου δεν προκαλεί την κίνηση της γης;
4) Να αναφέρετε μερικές σπουδαίες εφαρμογές της αρχής δράσης – αντίδρασης.

2ο Κεφάλαιο - Κινήσεις - Φυσική Β' Γυμνασίου

Ύλη και κίνηση
1) Να αναφέρετε χαρακτηριστικές περιπτώσεις κίνησης, επιλέγοντας τα παραδείγματά σας από την καθημερινή ζωή, από το μικρόκοσμο και τον κόσμο των ουρανίων σωμάτων
2) Πως εξηγείται γενικά η αύξηση της θερμοκρασίας των υλικών σωμάτων;
3) Τι εννοούμε με τον όρο ηλεκτρικό ρεύμα;
4) Είναι η κίνηση χαρακτηριστική ιδιότητα της ύλης; Εξηγείστε
5) Γιατί είναι ενδιαφέρον να μελετήσουμε την κίνηση;
Περιγραφή της κίνησης
1) Μπορούμε εύκολα να αντιληφθούμε την κίνηση ενός σώματος, όμως είναι εύκολο να την περιγράψουμε με ακρίβεια;
2) Τι ονομάζουμε κινηματική;
3) Ποιες κινήσεις ονομάζονται ευθύγραμμες;
4) Τι είναι τα υλικά σημεία; Σε ποιες περιπτώσεις αντιμετωπίζουμε τα σώματα ως υλικά σημεία;
5) Ποιες παραδοχές θα υιοθετήσουμε για να απλουστεύσουμε τη μελέτη του φαινομένου της κίνησης;
6) Τι χρειαζόμαστε για να περιγράψουμε με ακρίβεια το φαινόμενο της κίνησης;
7α) Ποιες έννοιες της καθημερινής ζωής και της φυσικής θα χρησιμοποιήσουμε για να περιγράψουμε την κίνηση;
7β) Να εξηγήσετε τους όρους θέση ενός σώματος, κλίμακα ή άξονας (συντεταγμένων), σημείο αναφοράς, απόσταση, διάστημα.
8) Ποια φυσικά μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα; Δώστε παραδείγματα.
9) Ποια φυσικά μεγέθη ονομάζονται διανυσματικά; Δώστε παραδείγματα.
10) Τι ονομάζουμε μέτρο ενός φυσικού διανυσματικού μεγέθους;
11) Πως παριστάνουμε ένα διανυσματικό μέγεθος;
12) Πως προσδιορίζουμε την κατεύθυνση ενός διανυσματικού μεγέθους; Τι ονομάζουμε διεύθυνση και φορά ενός διανυσματικού μεγέθους;
13) Τι εννοούμε λέγοντας ότι η κίνηση είναι σχετική; Εξηγείστε
14) Τι εννοούμε λέγοντας χρονική στιγμή; (με απλό τρόπο)
15) Τι ονομάζουμε μετατόπιση ενός κινητού; Πως συμβολίζεται; Από ποια σχέση δίνεται; (σε σχέση με τη θέση του κινητού)
16) Στις ευθύγραμμες κινήσεις η διεύθυνση της θέσης και της μετατόπισης του σώματος του σώματος είναι καθορισμένη; (εξηγείστε) Αν ναι, τότε αρκεί η φορά για να προσδιορίσουμε την κατεύθυνση της θέσης και της μετατόπισης ενός σώματος; Πως δηλώνουμε τη φορά του σώματος;
17) Τι ονομάζουμε χρονικό διάστημα; Από ποια σχέση δίνεται αυτό; (σε σχέση με την αρχική και την τελική χρονική στιγμή)
18) Τι εννοούμε με το σύμβολο Δ; Δώστε παραδείγματα.
19) Τι ονομάζουμε τροχιά ενός κινητού σώματος;
20) Πότε μια κίνηση θα λέγεται καμπυλόγραμμη, κυκλική, σπειροειδής;
Η έννοια της ταχύτητας
1) Τι δείχνουμε χρησιμοποιώντας την έννοια της ταχύτητας;
2) Εξηγείστε με δύο διαφορετικούς τρόπους πότε έναε δρομέας Α θα είναι ταχύτερος από ένα δρομέα Β.
3) Ποιες είναι οι δύο έννοιες με τις οποίες χρησιμοποιούμε τη λέξη ταχύτητα στην καθημερινή γλώσσα;
4) Το μήκος της διαδρομής ενός κινητού είναι ίδιο με το μέτρο της μετατόπισης του; Εξηγείστε (κάνοντας κατάλληλο σχήμα)
5) Η ευθύγραμμη απόσταση ανάμεσα στην αρχική και την τελική θέση ενός κινητού ταυτίζεται με τη μετατόπιση του κινητού ή με το μέτρο της μετατόπισής του;
6) Πως ορίζουμε τη μέση ταχύτητα στην καθημερινή γλώσσα (μέση αριθμητική ταχύτητα)
7) Ποια είναι η μονάδα ταχύτητας στο διεθνές σύστημα μονάδων (SI); Να αναφέρετε και άλλες μονάδες μέτρησης της ταχύτητας.
8) Η μέση ταχύτητα δίνει πληροφορίες για τις ενδιάμεσες χρονικές στιγμές κατά τη διάρκεια της διαδρομής; Ποια ταχύτητα μας δίνει πληροφορίες για μια οποιαδήποτε χρονική στιγμή;
9) Τι ονομάζουμε στιγμιαία ταχύτητα ενός κινητού;
10) Για την περίπτωση ενός αυτοκινήτου, η στιγμιαία ταχύτητα μας γίνεται γνωστή μέσω της ένδειξης ποιού οργάνου;
11) Εξηγείστε απλά γιατί η ταχύτητα ενός αυτοκινήτου δεν παραμένει γενικά σταθερή.
12) Στην περίπτωση που η στιγμιαία ταχύτητα παραμένει σταθερή, τότε είναι διαφορετική από τη μέση ταχύτητα;
13) Το πόσο γρήγορα κινείται ένα σώμα προσδιορίζεται από την κατεύθυνση της κίνησής του ή από το μέτρο της ταχύτητάς του;
14) Τι ονομάζουμε μέση διανυσματική ταχύτητα ενός κινητού; Τι κατεύθυνση θα έχει αυτή; Τι μέτρο θα έχει;
15) Στην ευθύγραμμη κίνηση η κατεύθυνση (και η φορά) της ταχύτητας προσδιορίζεται από το πρόσημό της (δηλ. την αλγεβρική της τιμή). Εξηγείστε.
16) Τι ονομάζουμε στιγμιαία διανυσματική ταχύτητα ενός κινητού;
17) Γνωρίζοντας μόνο το μέτρο της στιγμιαίας ταχύτητας ενός κινητού (π.χ. για αυτοκίνητο, από το ταχύμετρό του) είναι δυνατόν να γνωρίζουμε και την κατεύθυνσή της; (δηλ. τον προορισμό του κινητού)
Όταν λέμε «ταχύτητα» και «μέση ταχύτητα» θα εννοούμε στιγμιαία ταχύτητα και μέση διανυσματική ταχύτητα αντίστοιχα.

Κίνηση με σταθερή ταχύτητα
1) Πότε θα λέμε ότι ένα σώμα κινείται με σταθερή ταχύτητα; Συμπίπτει τότε η μέση διανυσματική ταχύτητα με τη στιγμιαία διανυσματική ταχύτητα;
2) Πότε θα λέμε ότι ένα διανυσματικό μέγεθος είναι σταθερό; Συνεπώς τι σημαίνει σταθερή διανυσματική ταχύτητα;
3) Πότε μια κίνηση θα ονομάζεται Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση (ΕΟΚ); Εξηγείστε αν μπορείτε με διαφορετικούς τρόπους.
4) Τι θέλουμε να γνωρίζουμε κάθε χρονική στιγμή, όταν μελετάμε την κίνηση ενός σώματος;
5) Τι περιγράφουν οι εξισώσεις κίνησης της κίνησης ενός σώματος;
6) Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διαγράμματα για να απεικονίσουμε τη χρονική μεταβολή της θέσης και της ταχύτητας ενός σώματος;
7) Στην ΕΟΚ πως μεταβάλλεται η ταχύτητα του κινητού σε σχέση με το χρόνο; Να δώσετε την αντίστοιχη εξίσωση και το αντίστοιχο διάγραμμα.
8) Στην ΕΟΚ να δώσετε την εξίσωση και το διάγραμμα μεταβολής της μετατόπισης του κινητού σε σχέση με το χρόνο.
Τι μορφή παίρνει η εξίσωση αυτή στην περίπτωση που ως αρχική θέση θεωρήσουμε την χ0=0 m; Αν θεωρήσουμε αρχική χρονική στιγμή t0=0 s; Αν θεωρήσουμε και τα δύο μαζί;
9) Τι μορφή έχει το διάγραμμα της θέσης σε συνάρτηση με το χρόνο σε μια ΕΟΚ;
10) Η μετατόπιση Δχ και το αντίστοιχο χρονικό διάστημα Δt είναι ανάλογα στην ΕΟΚ; Η θέση χ και η αντίστοιχη χρονική στιγμή t; Πότε είναι ανάλογα τα μεγέθη χ, t στην ΕΟΚ;
11)Η ακινησία ή η ηρεμία ενός σώματος μπορεί να θεωρηθεί ως ΕΟΚ; Μπορείτε στην περίπτωση αυτή να κάνετε τα διαγράμματα ταχύτητας-χρόνου, μετατόπισης-χρόνου, θέσης-χρόνου;
Κίνηση με μεταβαλλόμενη ταχύτητα
1) Πότε θα λέμε ότι η ταχύτητα ενός κινητού είναι μεταβαλλόμενη; (δηλ. πότε θα λέμε ότι ένα σώμα κάνει μεταβαλλόμενη κίνηση;)
2) Είναι δυνατόν να έχουμε μεταβολή μόνο στο μέτρο της ταχύτητας ενός σώματος;
3) Είναι δυνατόν το μέτρο της ταχύτητας να είναι σταθερό αλλά η κατεύθυνση της να μεταβάλλεται;
4) Με ποιους μηχανισμούς μπορεί ο οδηγός ενός αυτοκινήτου να μεταβάλλει την ταχύτητα του αυτοκινήτου;
5) Μπορείτε να σχολιάσετε τα διαγράμματα της σελίδας 37 του βιβλίου σας όσον αφορά τα είδη των κινήσεων που κάνει κάθε φορά το κινητό;

1ο Κεφάλαιο - Εισαγωγή - Φυσική Β’ Γυμνασίου

Οι φυσικές επιστήμες και η μεθοδολογία τους
1) Τι θα ονόμαζες, γενικά, φαινόμενα; Μπορείς να δώσεις λίγα παραδείγματα;
2) Να αναφέρεις μερικές φυσικές επιστήμες. Με τι ασχολούνται γενικά αυτές;
3) Γιατί νομίζεις πως οι φυσικές επιστήμες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του ανθρώπινου πολιτισμού; Εξυπηρετούν τις ανάγκες της ανθρώπινης κοινωνίας; Επηρεάζουν τον τρόπο σκέψης;
4) Γιατί είναι χρήσιμη η μελέτη της φυσικής και των νόμων της; Είναι χρήσιμη η φυσική σε άλλες επιστήμες;
5)Πως θα μπορούσες να περιγράψεις γενικά τον «τρόπο εργασίας» των φυσικών; Μπορείς να αναφέρεις δύο πολύ βασικές έννοιες της φυσικής; Η σύγχρονη αντίληψη για τη μικροσκοπική δομή της ύλης είναι βασική για την επιστήμη της φυσικής;
6) Μπορείτε να δώσετε μια γενική περιγραφή της χρήσης της έννοιας ‘ενέργεια’ στη φυσική;
7) Όσον αφορά γενικά τη μικροσκοπική δομή της ύλης ποια είναι τα κύρια ερωτήματα στα οποία οι ερευνητές φυσικοί προσπαθούν να δώσουν απαντήσεις;
8) Πως θα ορίζατε γενικά την επιστήμη της φυσικής;
9) Τα πειράματα είναι σημαντικά για τη μεθοδολογία της φυσικής; Γιατί; Τι έχετε να πείτε για τη σημασία των μαθηματικών (εξισώσεις, γραφικές παραστάσεις κλπ);
10) Ποια είναι η σχέση μεταξύ των βασικών εννοιών της φυσικής και τω νόμων της φυσικής;
11) Μπορείτε να σχολιάσετε τη σχέση μεταξύ τεχνολογίας και φυσικών επιστημών;
Η επιστημονική μέθοδος
1) Τι θα ονομάζουμε επιστημονική μέθοδο; Μπορείς να δώσει μια σύντομη περιγραφή της;
2) Η επιστημονική μέθοδος είναι δημιούργημα ενός ανθρώπου; Ποιος θεωρείται πατέρας της επιστημονικής μεθόδου και γιατί;
3) Ποια είναι τα «βασικά βήματα (στάδια)(στοιχεία)» της επιστημονικής μεθόδου;
4) Μπορείτε να περιγράψετε τη μέθοδο που εφάρμοσε ο Γαλιλαίος για τη μελέτη της πτώσης των σωμάτων; Κατάφερε να διαψεύσει ή να επιβεβαιώσει αντίστοιχους ισχυρισμούς του Αριστοτέλη; Μπορείτε να διαπιστώσετε τα σημαντικότερα στοιχεία της επιστημονικής μεθόδου στη μελέτη του Γαλιλαίου για την πτώση των σωμάτων;
5) Ο τρόπος που εργάζονται οι επιστήμονες εμπεριέχει πάντοτε όλα τα βήματα της επιστημονικής μεθόδου (με τη γνωστή συγκεκριμένη σειρά);
6) Μια επιστημονική θεωρία εξελίσσεται; Ελέγχεται; Αν ναι , πως;
7) Η αυθεντία και ο δογματισμός υιοθετούνται γενικά στις επιστήμες; Σχολιάστε;
8) Η διαίσθηση, η φαντασία, η έμπνευση, έχουν θέση στις φυσικές επιστήμες; Εξηγήστε
9) Τι εννοούμε λέγοντας πως η φυσική είναι πειραματική επιστήμη;
Τα φυσικά μεγέθη και οι μονάδες τους
1) Τι ονομάζουμε μέγεθος; Τι ονομάζουμε μέτρηση ενός μεγέθους; Τι ονομάζουμε γενικά φυσικά μεγέθη; Μπορείτε να δώσετε παραδείγματα;
2) Τι ονομάζουμε μονάδα μέτρησης; Να δώσετε παραδείγματα.
3) Η διαδικασία της μέτρησης ενός μεγέθους είναι πάντοτε απλή διαδικασία; Εξήγησε.
4) Ποια φυσικά μεγέθη ονομάζονται θεμελιώδη και γιατί; Να αναφέρεις τρία από αυτά.
5)Τι είναι οι θεμελιώδεις μονάδες μέτρησης; Ποιες είναι οι θεμελιώδεις μονάδες της Μηχανικής;
6) Ποιες μονάδες γνωρίζεις για τη μέτρηση του μήκους και ποια είναι η σχέση μεταξύ τους;
7) Ποιες μονάδες γνωρίζεις για τη μέτρηση του χρόνου και ποια είναι η σχέση μεταξύ τους;
8α) Με τι συνδέεται η μάζα ενός σώματος; Τι θα ονομάζατε μάζα ενός σώματος και τι μπορεί να μας «δείξει» για το σώμα;
8β) Ποιες μονάδες γνωρίζεις για τη μέτρηση της μάζας και ποια είναι η σχέση μεταξύ τους;
9) Ποια μεγέθη ονομάζονται παράγωγα και ποιες μονάδες μέτρησης ονομάζονται παράγωγες; Δώσε παραδείγματα παράγωγων μεγεθών και παράγωγων μονάδων.
10) Τι ονομάζουμε εμβαδό μιας επιφάνειας; Ποιες μονάδες μέτρησης του εμβαδού γνωρίζεις και ποια είναι η σχέση μεταξύ τους;
11) Τι ονομάζουμε όγκο ενός στερεού; Ποιες μονάδες γνωρίζεις για τη μέτρηση του όγκου και ποια είναι η σχέση μεταξύ τους;
12α) Τι ονομάζουμε (μέση) πυκνότητα ενός σώματος; Τι εκφράζει αυτή; Χαρακτηρίζει το σώμα ή το υλικό από το οποίο αποτελείται το σώμα;
12β) Ποιες μονάδες γνωρίζεις για τη μέτρηση της πυκνότητας και ποια είναι η σχέση μεταξύ τους;
13) Η μονάδα μέτρησης ενός παράγωγου μεγέθους μπορεί να εκφραστεί ως συνάρτηση των μονάδων μέτρησης των θεμελιωδών μεγεθών;
14) Τι είναι το Διεθνές Σύστημα Μονάδων; (S.I.) Μπορείτε να αναφέρετε τα βασικά θεμελιώδη και παράγωγα μεγέθη του S.I. και τις αντίστοιχες μονάδες τους;
15) Να μελετήσετε την κλίμακα μηκών, χρονικών διαστημάτων και μαζών (του κόσμου μας) καθώς και των αντίστοιχων οργάνων με τα οποία αντιλαμβανόμαστε τα μεγέθη αυτά στις κλίμακές τους.
16) Τι είναι οι πρότυπες μονάδες μέτρησης και ποια είναι η ανάγκη της ύπαρξής τους;
17) Ποια είναι τα προθέματα που χρησιμοποιούμε για τη δήλωση των πολλαπλασίων και των υποπολλαπλασίων των μονάδων μέτρησης και τι σημαίνει το κάθε ένα από αυτά;
18) Φροντίστε να επαναλάβετε και να χρησιμοποιείτε σωστά τις ιδιότητες των δυνάμεων και ιδιαιτέρως των δυνάμεων του 10 οι οποίες χρησιμοποιούνται πολύ συχνά στη φυσική.
19) Πότε δύο ποσά θα λέγονται ανάλογα και αντιστρόφως ανάλογα; Φροντίσετε να επαναλάβετε τις βασικές αυτές έννοιες των μαθηματικών.

Free Technology for teachers

Νέα από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο: Ενημέρωση - Προσεχείς Eκδηλώσεις

Science in School

Sch.gr Video Feed

E-lectures

TEDTalks (video)