Από το Σχολείο στο Διαδίκτυο ... και πάλι πίσω

Ένα blog που βοηθάει να κάνουμε το μάθημά μας στο Σχολείο ... ευκολότερο με ερωτήσεις, ασκήσεις, εργασίες

Ένα blog κυρίως για τη Φυσική Β' και Γ' Γυμνασίου
Καθηγητής: Κυπριωτάκης Νίκος

Τρίτη, 20 Μαρτίου 2012

Μαρτυρίες 26 πρωτοπόρων Ελλήνων εκπαιδευτικών για την ένταξη του Web 2.0 στην τάξη


by George Palaigeorgiou on Mar 20, 2012

Τις περισσότερες φορές, οι μαθησιακές επιδράσεις του συμμετοχικού ιστού (web 2.0) στις διάφορες ερευνητικές αναφορές περιγράφονται σε ιδανικές συνθήκες, με συνέπεια να μην λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των πραγματικών εκπαιδευτικών περιβαλλόντων, τους περιορισμούς και τις αδυναμίες τους. Με τον τρόπο αυτό καταλήγουν να λειτουργούν ως εξιδανικευμένες προσεγγίσεις μάθησης, που είναι αδύνατο να υιοθετηθούν από την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών. Βασιζόμενοι σε αυτήν την παρατήρηση, γίνεται αντιληπτό ότι είναι κρίσιμο α) να ανιχνευτούν τα «πραγματικά» μαθησιακά πλεονεκτήματα των Web 2.0 εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο περιβάλλον της επίσημης εκπαίδευσης και β) να εντοπιστούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι καθηγητές και οι δάσκαλοι των ελληνικών σχολείων κατά την προσπάθειά ενσωμάτωσής τους στην διδασκαλία τους, ώστε στη συνέχεια να προταθούν κατάλληλες ενέργειες για την αντιμετώπισή τους. Για αυτό τον λόγο, σκοπό της συγκεκριμένης ερευνητικής εργασίας αποτελεί η συλλογή και ανάλυση μαρτυριών ενεργών εκπαιδευτικών κυρίως από τη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι ξεχώρισαν μέσα από την ενασχόλησή τους με τις web 2.0 τεχνολογίες και την δημιουργική χρήση τους στην εκπαιδευτική πρακτική τους. Μαρτυρίες 26 πρωτοπόρων Ελλήνων εκπαιδευτικών για την ένταξη του Web 2.0 στην τάξη
View more documents from George Palaigeorgiou

Είμαι σίγουρος
πως οι πλήρεις συνεντεύξεις
θα είχαν εξαιρετικό ενδιαφέρον!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Free Technology for teachers

Νέα από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο: Ενημέρωση - Προσεχείς Eκδηλώσεις

Science in School

Sch.gr Video Feed

E-lectures

TEDTalks (video)